Privacy Verklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wetgeving. 

Gegevens Verzameling – Wij verwerken je persoonsgegevens als je gebruikt maakt van de diensten van Brucka en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt aan ons. De gegevens die wij beheren zijn bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer. We letten er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Je blijft recht houden op inzage en correctie van je gegevens. Je kunt te allen tijde altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw persoonsgegevens door ons te laten verwerken.

Contact en nieuwsbrief - Als je een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording daarvan.

Brucka biedt een nieuwsbrief aan om je te inspireren en informeren over activiteiten. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verwijdering gegevens - Je gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Bij uitschrijving voor de nieuwsbrief worden deze direct verwijderd.  

Vragen - Heb je vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op.