Klankverhaal Het Lelijke Jonge Eendje

yellow ducks and black in the opposite direction“En zo leerde het Lelijke Jonge Eendje, nog voor hij een vleugeltje kon uitslaan, wat het wil zeggen: ‘onwelkom te zijn.’…. Misschien zou hij in de grote wijde wereld wel een vriendje vinden.”

Twee zinnen uit het bekende sprookje van Het Lelijke Jonge Eendje. Over een zoektocht tussen afscheid nemen en welkom zijn. Een archetypisch heldenreis. Wat zou je van jezelf daarin herkennen? Kan een sprookje je nu nog inspireren? Ons in ieder geval wel, daarover deze blog.

 

Wat brengt mensen in beweging?

“Een van de meest fundamentele verlangen van een mens is om verlangd te worden”, opeens plopte deze uitspraak van een van de leraren van Noor op. Of dat waar is of niet, het is wel een belangrijk thema voor ieder van ons.

In het verhaal van Lelijke Jonge Eendje zien we dat hij afgewezen wordt omdat hij afwijkt van de groep waarin hij geboren is. Zijn verlangen om gezien en erkend te worden was zo groot dat hij de moed vat en zijn ouderlijk nest verlaat. Hij gaat op zoek naar iets of iemand die hem zou erkennen, nee… liever nog, herkennen in wie hij ten diepste is. Dat bij aanvang van zijn tocht nog onbekend (onbewust) is.

Kort geleden liep Corrie op een drukke netwerkavond en zag in de verte een bekende in haar richting komen. Op de een of andere manier keken zij elkaar echt aan. Het leek of haar gezicht ineens veel helderder werd en dichterbij kwam. Corrie voelde de warmte in zichzelf. De warmte van “ik word herkend,…echt gezien” en als vanzelf ging zij lachen en lachte de ander terug. Een kort moment van herkenning dat dagen erna als een koestering nagloeide.

Werkelijk gezien worden. We verlangen ernaar en zijn er vaak tegelijk ook bang voor. Huiverig voor ‘weer’ een ervaring van beoordeling of afwijzing. Ons inziens heeft ‘je echt gezien voelen’ te mzwaantje 2LJEaken met de ervaring dat je welkom wordt geheten zoals je bent. Met je schoonheid en je schaduw. Een daad van onbaatzuchtige liefde die er gewoon is.

Het Lelijke Jonge Eendje laat zien dat het heel legitiem is om op zoek te gaan.

Deze dag is geweest. Als je belangstelling hebt, kunnen we deze dag zo organsieren. Neem daarvoor contact op.