Over Veerkracht In memoriam 2017

peacock-598669_1920Dat het leven niet maakbaar is, weet u nu als geen ander. U weet ook hoe diep het verlies u raakt. Waarin u kwetsbaar bent, waar u kracht uit ontleent. Waar de balans zoek is geraakt en getornd wordt aan uw fysieke en mentale uithoudingsvermogen.

Het al of niet goed kunnen functioneren is geen graad-meter van sterkte of zwakte, van zeuren of slachtoffer-gedrag. Dit hoort bij een veranderingsproces. We hoeven daar ook geen oordeel over te vellen. Uiteindelijk weten we nooit van tevoren hoe diep een verlies kan raken en wat het wakker maakt uit de geschiedenis van ieders levensloop.

Afscheid moeten nemen van dierbaren blijft een ongemakkelijk onderdeel van het leven. Een rouwproces is een normale reactie daarop. Het is intreden in de wereld van liefde dat zijn adres is kwijtgeraakt. Soms kan het tijdelijk gebeuren dat we de controle verliezen en overspoeld worden door herinneringen, emoties en vragen over de zin van het bestaan. Dan is het nodig om goede gesprekken te voeren of bewust pauzes in te lassen. De wereld even buiten te sluiten om in te keren en een ankerpunt terug te vinden.

Hoe ingrijpend het verlies ook kan zijn, de meesten van u zullen in staat zijn om veerkracht te ontwikkelen. Veerkracht is een bijzondere eigenschap van mensen. Het is het aangeboren vermogen om te buigen als er grote druk wordt uitgeoefend; om lichamelijk en geestelijk terug te veren tot nieuwe levenskwaliteit. Belangrijke innerlijke en uiterlijke ingrediënten om veerkracht te ontwikkelen zijn:

  • Vertrouwen, misschien de meest moeilijke maar wel heel erg belangrijk. Telkens terugkeren naar vertrouwen op het innerlijk helend vermogen dat u in staat stelt om te bezinnen en te heroriënteren.
  • Fantasie en verbeeldingskracht. Dit vermogen om te scheppen levert een bijdrage voor het herstel van een toekomstbeeld en schuilt in ieder mens.
  • Aandacht voor de lichamelijke kant van rouw. Letterlijk in beweging komen zorgt voor het afvloeien van spanning en emoties. Huilen, humor en lachen zorgen voor meer ademruimte en kalmeren het brein. En als slapen slecht gaat, is simpelweg uitrusten een belangrijke voorwaarde om lichamelijk en geestelijk te herstellen.
  • De aanwezigheid van schoonheid. Schoonheid gaat niet over perfectie of dat iets mooi is. Het gaat er meer over dat u waarneemt wat in de buitenwereld aan schoonheid ligt en wat het u te vertellen heeft. U kunt daarin ook zelf een bijdrage leveren door bewust een fijne plek te creëren in uw huis. Bijvoorbeeld met aandacht een bloem in een vaas zetten, een mooie steen neerleggen, een kaars branden, een smaakvolle maaltijd maken. Deze aandacht voor het ‘schone’ heeft een troostrijke werking op innerlijke kwetsuren en laat het vermogen tot veerkracht groeien.
  • Sociale steun van familie, vrienden, buren, collega’s en werkgevers. Mensen  die u kunt vertrouwen, waar u veilig bent en uzelf kunt zijn. En die u ook uitdagen om te experimenten, waar u ‘fouten’ mag maken om te kunnen groeien in zelfvertrouwen.

Soms is er zoveel wat we voelen, maar weinig wat we kunnen zeggen. Echt herstel van veerkracht is een weg van binnen naar buiten, en dat is dus een ongrijpbaar en niet altijd direct aanwijsbaar proces. Kost tijd, het is cliché maar waar.

De ontmoeting met sterven en dood heeft u niet onberoerd gelaten. Uw vertrouwde leven zal veranderen, maar in die veerkracht kan het besef groeien dat het leven waard is om geleefd te worden.

Als u dit leest, alle veerkracht toegewenst die u nodig heeft.