Verliesbegeleiding voor professionals

       bivt handen           Loop niet voor me, want ik zal niet volgen
                  Loop niet achter me, want ik zal niet leiden
                  Loop naast me, zoals een vriend

                   Albert Camus

In iedere levensloop komen verlies en afscheid voor; dat hoort bij leven. Rouw is een natuurlijke, noodzakelijke reactie om het verlies te kunnen integreren in het verdere levensverhaal. Of het nu gaat om verlies van een dierbare door de dood, echtscheiding, verlies van werk en wonen, van een ideaal of ergens bij horen, door een life-event, het ouder worden….

Niet genomen rouw of de fysieke / psychische belasting ervan, kan verder ontwikkeling in de weg staan en uitwaaieren over werk en privésfeer. Levensplezier raakt gestold, met kans op een depressie of burnout.

Veel begeleidingstrajecten hebben (in)direct te maken met een verlieservaring  

Echt aandacht nemen voor rouw ligt complexer, dan bijvoorbeeld omgaan met geluk. Rouw kan ondergronds gaan omdat de hersteltijd langer duurt dan verwacht en de taboesfeer van schaamte, spijt en moedeloosheid aanraakt. Soms is de impact dermate groot dat iemand tot in zijn KERN geraakt is, steekt een vroeger geleden verlies de kop op of is er sprake van een stapeling aan verliezen.

Aandacht voor de alledaagsheid en de ziel

Rouw integreren is een proces van bewustwording. Deze vindt plaats in het leven van alledag en is gelijkertijd een vraag tot in de diepte van het leven zelf.

Aandacht voor verlies biedt een wezenlijke bijdrage voor het herstel van veerkracht. Cliënten zijn gebaat met professionals die overzicht bieden, rouw kunnen normaliseren en de moed hebben om de vinger op de zere plek te leggen.

De driedaagse training: 

  • je maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen binnen de verlieskunde
  • je leert de verliesverwerkingsfactoren in te schatten
  • je verwerft inzicht in de dynamiek tussen verwerken en herstel
  • je ontwikkelt affiniteit ten aanzien van specifieke rouwemoties
  • je krijgt diverse methodieken aangereikt om het proces te begeleiden en de veerkracht van de cliënt aan te boren

De training is ervaringsgericht. Met voldoende ruimte voor casuïstiek en aandacht voor je persoonlijke verlieservaringen, zonder dat je deze diepgaand kunt uitdiepen.

Na de training kun je met meer vertrouwen op jouw authentieke wijze nabij zijn bij cliënten met rouw.

Nadere informatie

  • De training kan ook incompany gegeven worden op scholen en in het bedrijfsleven.
  • Ben je geïnteresseerd? Neem contact op.