Nazorg voor zorg- en hulpverleners

Ruimte voor je eigen rouw

Speciaal voor psychosociale hulpverlening, verpleegkundige en maatschappelijke zorg, pastoraat,onderwijs, coaching & counseling, hospice, thuiszorg, personeelswerk etc.

Je wilt er graag zijn voor anderen. Je houdt ervan om aandacht te geven. Je hebt affiniteit met de behoeften van je medemens. Kenmerken van professionele en vrijwillige mensbegeleiders die ruimte geven veelal belangrijker vinden dan ruimte nemen.

Het zien van leed, spanning en de worsteling met existentiële vragen bij anderen kan leiden tot ‘infectie van onmacht’. Om daarin niet uitgeblust te raken, of je emoties over te dragen op anderen in kwetsbare situaties is het van groot belang dat je je bewust bent van je eigen verlies en rouw. Tevens kan je eigen rouw in de verdrukking komen.

Ruimte vragen voor je eigen verliesverwerking creëert ruimte voor nabijheid in de rouw van je medemens.

Brucka biedt specifiek voor deze doelgroep, supervisie , coaching, inspiratie en bezinningsmomenten aan.

Neem gerust contact op, of kijk bij agenda naar het aanbod.