Over levensvragen & levenskunst

YING-YANG3Levensvragen zoeken antwoorden

Wie antwoorden formuleert geeft zin aan het leven.

Levensvragen gaan namelijk over jouw levensverhaal, de relatie met je omgeving en de manier waarop je over het leven denkt. Soms zijn zij een uiting van een noodkreet of van vreugde of zorg.

Aantal voorbeeldvragen zijn

  • wie ben ik
  • wat vind ik belangrijk in het leven
  • ben ik belangrijk voor anderen
  • kan ik mijzelf of anderen vergeven
  • wat doe ik met de tijd die mij nog resteert
  • is er een leven na de dood
  • welke waarden vind ik belangrijk

Vaak sluimeren deze vragen onder de oppervlakte en komen tevoorschijn door het meemaken van een schokkende gebeurtenis,  een verlieservaring,  bij de overgang naar een andere levensfase, als je moeite hebt om je plek in te nemen.

Binnen en buitenwereld zijn niet meer op elkaar afgestemd, het begint te knellen. Dat heeft effect op je gedrag, communicatie en keuzes.  Het leven loopt niet meer als vanzelf.

Je gaat nadenken en die zoektocht is een belangrijk onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling.

Levenskunst is een proces van bewustwording, van mens-worden.

Het is het verwerven van een persoonlijke levenshouding door na te denken over de kwaliteit van leven, te leren omgaan met je mogelijkheden en beperkingen en daarop af te stemmen. Zo onstaat een samengang tussen het innerlijk en de tegenstrijdigheden van het leven van alledag.

Uiteindelijk is zingevend leren denken, vertrouwd raken met jezelf met veerkracht en vertrouwen als belangrijke ingrediënten.