Over klankverhalen als inspiratie voor levenskunst

Inspiratieverhalen

Voor bezinning, bekrachtiging, steun en nieuwe input

‘Verhalen hebben een eigen kracht en zijn als medicijn. Ze verlangen niet dat wij iets doen, zijn of voorwenden – we hoeven alleen maar te luisteren. Zij veroorzaken opwinding, bedroefdheid, vragen, verlangens en inzichten en omvatten daarom aanwijzingen die ons tot leidraad dienen bij de gecompliceerdheid van het leven’.  (naar Pincola Estes; De ontembare vrouw)

Meer licht op je leven 

Tussen “Er was eens…..” en “Zij leefden nog lang en gelukkig….”, ligt een pad met hobbels en avonturen. Heldenervaringen over tegenslag en doorzetten, van ontmoetingen en beproeving en  volhardend doorgaan.

Door te luisteren naar een sprookje wordt het vormen van innerlijke beelden aangesproken. Jouw eigen ervaring in het leven kleurt deze beelden. Dat maakt een sprookje tot een actueel en persoonlijk verhaal dat jou kan voeden en inspireren.

 Ook voor volwassenen

Regelmatig organiseren we een themadag  waar je in gezamelijkheid, serieus en op een  ontspannen manier je laat inspireren en voeden voor je leven van alledag. We werken deze dag met klankschalen – beeld – taal – gesprek.

 Voor jou als in een veranderingsproces bent, op zoek bent naar je levensdoel of je basis wilt verstevigen of gewoon van sprookjes houdt.

Info en aanmelden bij een van ons beiden; contact 

Inspiratieverhaal C+N.