Column: Wat is jouw verhaal?

Wij zijn eigenlijk verhalenvertellers. We vertellen elkaar verhalen over ons persoonlijk en andermans leven. Wij creëren verhalen in romans, films, een lied of kunstwerk. Iedere samenleving reikt verhalen aan over het ‘goede’ leven via mythes, sprookjes en levensbeschouwingen.

De behoefte om dit te doen komt voort uit een diep verlangen om orde te scheppen in de chaotische wereld en jezelf daarin een plaats te geven. Door delen uit ons leven naast elkaar te leggen, creëren we er een groter geheel van. We begrijpen dan beter wie we zijn, voelen meer samenhang en geven zo zin en richting aan onze levensloop.

Nu is het vertellen van je persoonlijke verhaal best kwetsbaar. Ieder verhaal is immers een weerspiegeling van de keuzes die je hebt gemaakt, de familiegeschiedenis waaruit je voortkomt en de toevalligheden die je overvielen. Op deze manier geef je een inkijkje in je identiteit.

Veelal richt je je verhalen op belangrijke hoogte- en dieptepunten. Sleutelervaringen die gaan over het verlies dat je hebt geleden, over het doorstaan van pijn en ongemak. Maar ook over succes en daadkracht, over ergens bij horen of je buitengesloten voelen, of over hoop en heldenmoed als je jezelf overwint.

In die hele caleidoscoop ontstaat je persoonlijke mythe over hoe je ten diepste bent, waar je vandaan komt, hoe je zo bent geworden en wat het allemaal betekent. Net als in de romans en films kom je daarin je schurken en helpers tegen die een rol spelen of hebben gespeeld in de ontwikkeling ervan. Je levensverhaal blijkt geen uitgestippelde weg te zijn, maar eerder een improvisatie van ervaringen en handelingen waarin je identiteit voortdurend verschuift.

Elkaar verhalen vertellen is blijkbaar noodzakelijk om te kunnen functioneren. Verhalen nodigen uit om je kwetsbaar open te stellen, om na te denken en doen een appèl op je verbeeldingsvermogen. Verhalen laten vooral weten dat je er niet alleen voor staat.

=====

Wil jij ook meer zicht op jouw levensverhaal? Laat je inspireren bij workshops met Klankverhalen als Inspiratie voor Levenskunst 

10-9 inspiratiefestival033  Workshop over geluk

7-10 Workshop Zeehondenhuid, zielenhuid 
Prachtige metafoor zoals ons levenspad kan verlopen…én over het terugvinden van de weg.

10-10 in Zwolle + 15-12 in Den Bosch, Stembevrijding, van zucht tot zin(g), een bijzondere manier om klank te geven aan je verhaal. Geaccrediteerde bijscholing, aanmelden via het BIVT